Slanetrac häcksax för maskin, vilket klipp!

IMG_5968

Den Moderna Grönytan testade häcksaxar för grävmaskin, resultatet blev fördel Slanetrac!

Vissa uppdrag inom grönyteskötsel är tuffare än andra. Nedklippning av stora tujor till exempel. Läs sidorna 22-29 i detta test och se hur det gick för vår kämpe Slanetrac, och välkommen sedan att kontakta oss!