Snowex SP-7550

V-MAXX SP 7550 passer til japanske og amerikanske pickuper, lette lastebiler samt tilhengere.
Langsgående mateskrue. Inn-/utkobling, vibrator, spredningsbredde og -mengde styres individuelt fra førerplass.
Takler litt mer krevende materiale.
Bakre arbeidsbelysning inngår.
Volum: 1200 liter Vekt: 295 kg
Spredningsbredde: 1,5 - 12 m Høyde: 890 mm
Planbredde: 1130 mm Planlengde: 1550 mm
Garanti: 2år Strømforbruk: 30-59 A