Snowex SP-8500

V-MAXX SP 8500 passer til amerikanske pickuper, tilhengere samt lette lastebiler.
Langsgående mateskrue. Inn-/utkobling, vibrator, spredningsbredde og -mengde styres individuelt fra førerplass.
Takler litt mer krevende materiale.
Bakre arbeidsbelysning inngår.
Volum: 1600 liter Vekt: 354 kg
Spredningsbredde: 1,5 - 12m
Høyde: 991 mm Planbredde: 1130 mm
Planlengde: 2210 mm Garanti: 2år
Strømforbruk: 30-59 A